პროგრესის მრჩეველი

შეგიძლიათ დაჯავშნოთ პირისპირ კონსულტაცია გამოცდილ მასწავლებელთან.

მასწავლებლები გაგიწევენთ შემდეგი სახის დახმარებებს:

  1. კურსის დასაწყისში მოგცემთ რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ როგორ გაიუმჯობესოთ ინგლისური ენის ცოდნის დონე.
  2. კურსის მსვლელობისას თქვენთან ერთად განვიხილავთ თქვენს პროგრესს და მოგცემთ რჩევებს უნარების გასაუმჯობესებლად.
  3. განვიხილავთ თქვენს შეფასებებს და როდესაც მზად იქნებით, გადაგიყვანთ შემდეგ ეტაპზე.

კითხვა-პასუხის უფასო სესია

გთავაზობთ სრულიად უფასო და ახალი ტიპის დამატებით სესიას კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ამ სესიაზე მასწავლებელი უპასუხებს თქვენს ნებისმიერ  კითხვას ინგლისური ენის გრამატიკასა და ლექსიკასთან დაკავშირებით.  ეს თქვენ დამატებით პრაქტიკულ გამოცდილებას მოგცემთ.