2023წ. 2 დეკემბერს გაიმართა კონფერენცია – ინგლისური ენის სწავლება და შეფასება, სადაც განვიხილეთ ინგლისურის სწავლების სტრატეგიის როლი ენის სწავლებისა და შეფასების გაუმჯობესებაში.

ჩვენი მიზანია:

  • ცნობიერების ამაღლება ინგლისურის სტრატეგიის განხორცილების მნიშვნელობაზე ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების გასაუმჯობესებლად.
  • ბრიტანეთის საბჭოს საქმიანობის მიმართულებების განხილვა და შეთანხმება ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების გასაუმჯობესებლად.
  • ქართველ და ბრიტანელ პროფესიონალთა შორის დიალოგის ხელშეწყობა როგორც ადგილობრივი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ისე საერთაშორისო სტანდარტების მისაღწევად ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების სფეროში.
  • საერთო პოზიციის შემუშავება იმის თაობაზე რომ ეროვნული სტანდარტები/სასწავლო პროგრამა, სწავლება და შეფასება ერთობლივად უნდა უწყობდნენ ხელს სწავლის შედეგების გაუმჯობესებას.
  • კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობის შეთავაზება ქართველ და ბრიტანელ ინგლისურის სწავლების და შეფასების პროფესიონალებს შორის.