ქალების ჯგუფი, რომლებიც ზედიზედ ზის, უსმენენ ლექციას და აკეთებენ შენიშვნებს

2023წ. 2 დეკემბერს გაიმართება კონფერენცია – ინგლისური ენის სწავლება და შეფასება, სადაც განვიხილავთ ინგლისურის სწავლების სტრატეგიის როლს ინგლისური ენის სწავლებისა და შეფასების გაუმჯობესებაში.

ჩვენი მიზანია:

  • ცნობიერების ამაღლება ინგლისურის სტრატეგიის განხორცილების მნიშვნელობაზე ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების გასაუმჯობესებლად.
  • ბრიტანეთის საბჭოს საქმიანობის მიმართულებების განხილვა და შეთანხმება ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების გასაუმჯობესებლად.
  • ქართველ და ბრიტანელ პროფესიონალთა შორის დიალოგის ხელშეწყობა როგორც ადგილობრივი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ისე საერთაშორისო სტანდარტების მისაღწევად ინგლისური ენის სწავლების და შეფასების სფეროში.
  • საერთო პოზიციის შემუშავება იმის თაობაზე რომ ეროვნული სტანდარტები/სასწავლო პროგრამა, სწავლება და შეფასება ერთობლივად უნდა უწყობდნენ ხელს სწავლის შედეგების გაუმჯობესებას.
  • კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობის შეთავაზება ქართველ და ბრიტანელ ინგლისურის სწავლების და შეფასების პროფესიონალებს შორის.

სრული ინფორმაცია მალე გამოცხადდება.