ბრიტანეთის საბჭოს სკოლამდელი აღზრდის ექსპერტებმა სპეციალურად ბავშვებისთვის შეიმუშავეს სახალისო პროგრამა  „Learning Time with Timmy“. ჩვენი მეთოდიკა ბავშვებს ინგლისური ენის შესწავლისას ეხმარება განივითარონ შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება, ამავდროულად შეიძინონ რეალურ ცხოვრებაში ურთიერთობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

პროგრამა  ბავშვებს ეხმარება გახდნენ უფრო თავდაჯერებულები და განივითარონ  კომუნიკაციის უნარები, ასევე ისწავლონ სიტყვების სწორად წარმოთქმა.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მსოფლიოში ცნობილ ანიმაციურ სტუდიასთან Aardman“, შესაბამისად ეს პროგრამა აგებულია ერთ-ერთი მთავარი გმირის Timmy-ს თავგადასავალზე (პროგრამიდან Timmy Time). ჩვენი გმირი ეხმარება ბავშვებს სათანადო კონტექსტში ისწავლონ და ადვილად დაიმახსოვრონ ახალი სიტყვები. ტიმი და მისი მეგობრები განავითარებს თქვენი შვილის შემოქმედებით აზროვნებას და მათი მეგობრული კავშირი დაეხმარება მას უფრო აქტიურად ჩაერთოს სწავლის პროცესში. ეს კურსი ბავშვებისთვის იქნება დაუვიწყარი გამოცდილება და ინგლისური ენის ცოდნის მიღების მყარი საფუძველი.

მიეცით შესაძლებლობა თქვენს შვილს მიიღოს სასიამოვნო სასწავლო გამოცდილება მსოფლიო დონის ექსპერტების დახმარებით.

ამ კურსის საშუალებით ბავშვები შეძლებენ:

  • აღწერონ, გაიმეორონ ან შეცვალონ ნაცნობი ამბები, ისტორიები
  • შექმნან ისტორიები, გადმოსცენ ხატვის, თეატრალური წარმოდგენის, ცეკვის, სხვადასხვა მოძრაობების თუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით.
  • გადმოსცენ თავიანთი შეგრძნებები და სიტყვიერად აღწერონ ისინი.
  • დაახასიათონ საკუთარი თავი და გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები.
  • ისწავლონ სიტყვები, დააჯგუფონ, დაასახელონ საგნები ან ნივთები.
  • დაუკავშირონ  ბგერები ასოებს, დააჯგუფონ ბგერები მარტივ სიტყვებში.
  • ისწავლონ და ამოიცნონ ციფრები, დაითვალონ 20-მდე .
  • დაალაგონ მოთხრობებში განვითარებული მოვლენები თანმიმდევრულად.
  • გამოიგონონ, მოირგონ როლები სათამაშო გარემოში.

კურსის მიმოხილვა

ასაკი: 5 წელი

კურსის ხანგრძლივობა

32 კვირა/96 საათი

გადასახადი დარეგისტრირებისას

 (პირველადი შენატანი)

ოთხი მომდევნო გადასახადი

1 ნოემბერი 2023

1 დეკემბერი 2023

1 თებერვალი 2024

1 აპრილი 2024

აკადემიური წელი:

2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის 30 ივნისამდე

450 ლარი

450 ლარი

სწავლების სრული საფასური აკადემიური წლის განმავლობაში 2250 ლარია.

100 ლარიანი ფასდაკლება კურსზე რეგისტრაციის გავლისთანავე.

150 ლარიანი ფასდაკლება (აკადემიური წლის სრულ თანხაზე) ოჯახის მე-2, მე-3 და მეტ წევრზე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ერთ მოსწავლეზე ვრცელდება მითითებული ფასდაკლებებიდან მხოლოდ ერთ-ერთი.