Primary Plus YL, image

Primary Plus ინგლისური ენა 6 –10 წლის ბავშვებისთვის: ინგლისური ენის შესწავლისა და თავდაჯერებულობის ამაღლების საუკეთესო საშუალებაა

Primary Plus - არის ინგლისური ენის კურსი 6-10 წლის ასაკის ბავშვებისთვის. იგი შექმნილია თქვენი ბავშვის ფანტაზიის განსავითარებლად. ჩვენ საინტერესო გაკვეთილებს კვალიფიციური მასწავლებლები უძღვებიან.

მასალებითა და სახალისო სასწავლო გარემოთი, ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს პატარა მოსწავლეებს გახდნენ უფრო თავდაჯერებულები, ბედნიერები და ინგლისურად თავისუფლად მოსაუბრეები. 

აღნიშნული წამახალისებელი სასწავლო პრაქტიკა აერთიანებს:

 • გამოცდილი მასწავლებლების ინდივიდუალურ ყურადღებას სახალისო, ჯგუფური მეცადინეობების დროს 
 • ინტერაქტიულ, გაკვეთილამდე და გაკვეთილის შემდგომ აქტივობებს ონლაინ სასწავლო ჰაბზე
 • უსაფრთხო, მეგობრულ საკლასო გარემოს.

ინფორმაცია კურსის შესახებ

ასაკი: 6-10 წლის

კურსის ხანგრძლივობა

32 კვირა,/96 საათი

გადასახადი დარეგისტრირებისას

 (პირველადი შენატანი)

ოთხი მომდევნო გადასახადი

1 ნოემბერი 2023

1 დეკემბერი 2023

1 თებერვალი 2024

1 აპრილი 2024

აკადემიური წელი:

2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის 30 ივნისამდე

450 ლარი 450 ლარი

სწავლების სრული საფასური აკადემიური წლის განმავლობაში 2250 ლარია.

150 ლარიანი ფასდაკლება (აკადემიური წლის სრულ თანხაზე) ოჯახის მე-2, მე-3, მე-4 წევრზე.

100 ლარიანი ფასდაკლება სრული აკადემიური წლის თანხის ერთიანად დაფარვისას 5 წლის ასაკის მოსწავლეებისთვის..

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ერთ სტუდენტზე მხოლოდ ერთ-ერთი ფასდაკლება გავრცელდება

შემეცნებითი გაკვეთილები და გამოცდილი მასწავლებლები გეხმარებიან ინგლისური ენის სასაუბრო უნარების გაუმჯობესებაში

ჩვენს გაკვეთილებზე თქვენი შვილი ბედნიერად იგრძნობს თავს. ჩვენი მოსწავლეები:

 • დიდ დროს უთმობენ ინგლისურ ენაზე საუბარს
 • მუშაობენ მცირე ჯგუფებში და იღებენ ინდივიდუალურ ყურადღებას 
 • სწავლობენ ხალისით თანატოლებთან ჯგუფებსა და წყვილებში
 • შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ მტკიცე მეგობრული კავშირები თანაკლასელებთან და აგრეთვე შეძლონ ინგლისური ენის პრაქტიკა სხვა ქვეყნის მოსწავლეებთან.

ცხოვრებისეული უნარების განვითარება

(Primary Plus) ინგლისური ენა 6 –10 წლის ბავშვებისთვის ეხმარება თქვენს შვილს მშვიდ გარემოში განივითაროს ლიდერობის, თანამშრომლობისა და კრიტიკული აზროვნების უნარები.

 • მოსწავლეები სწავლობენ გუნდურ მუშაობას
 • ამყარებენ კომუნიკაციას და თანამშრომლობენ თანატოლებთან 
 • ერთვებიან მათთვის ნაცნობ და საინტერესო თემებში
 • იღებენ სასაუბრო პრაქტიკას წყვილებსა და ჯგუფებში
 • მუშაობენ პროექტებზე და პრობლემების გადაჭრაზე
 • ემზადებიან გლობალურ სამყაროში სწავლასა და მუშაობისთვის

სასწავლო ჰაბი და თქვენი შვილის განვითარება

ჩვენი სასწავლო ჰაბი წარმოადგენს უსაფრთხო ონლაინ პლატფორმას, რომელიც დაეხმარება თქვენს შვილს დამოუკიდებლად იმეცადინოს გაკვეთილამდე და მის შემდეგ. საგაკვეთილო დროის უმეტესობა ეთმობა სასაუბრო და პროდუქტული უნარების გაუმჯობესებას. ბავშვები ასევე მიიღებენ დამატებით დავალებებს მასწავლებლისგან, ხოლო მშობლები შეძლებენ მათი შვილის პროგრესზე ინფორმაციის მიღებას. შეიტყვეთ მეტი ჩვენს მშობელთა ცენტრში. 

See also

მშობელთა ცენტრი