იზრუნეთ თქვენი შვილის მომავალ წარმატებაზე – ინგლისური ენის გაკვეთილებით ბავშვებისთვის!

Primary Plus, ჩვენი ინგლისური ენის კურსი ბავშვებისთვის, დაეხმარება 7-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებს მაქსიმალური ცოდნა შეიძინონ დაცულ და სახალისო გარემოში. 

ჩვენთან გაკვეთილებზე მხოლოდ ინგლისურად საუბრობენ. ბავშვებს ყურადღება მთლიანად სწავლაზე აქვთ გადატანილი. ინგლისურის ცოდნის დონის ამაღლებასთან ერთად, მათ თავდაჯერებულობაც ემატებათ.

სახალისო,  საინტერესო, მოტივაციის  მიმნიჭებელი გაკვეთილებით 

თქვენი შვილი შეძლებს: 

 • თავდაჯერებულად ისაუბროს ინგლისურად იმაზე, რაც მის გარშემო ხდება;
 • მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზება საინტერესო ღონისძიებებში მონაწილეობისას ან ჯგუფური პროექტებზე მუშაობის დროს;
 • შეისწავლოს ისეთი თემები, როგორიცაა ბუნება, წყალქვეშა სამყარო, კოსმოსი და ა.შ.;
 • შეიძინოს ისეთი  მნიშვნელოვანი უნარები, რომლებიც მას საგაკვეთილო პროცესს მიღმა მომავლისთვის მოამზადებს.

თქვენი 7-8 წლის ასაკის ბავშვი შეძლებს:

 • ისწავლოს ინგლისურად წერა-კითხვა;
 • სწორად ააგოს წინადადებები ახალი სიტყვების გამოყენებით;
 • გაიგოს და ინგლისურად თავისუფლად გადმოსცეს საკუთარი მოსაზრებები მისთვის ნაცნობი თემების ირგვლივ

 ბავშვები ამ ყოველივეს მიაღწევენ შემდეგი გზებით: 

 • აღწერონ მათ ირგვლივ არსებული გარემო;
 • გააცნობიერონ, როგორ გამოხატონ თავიანთი გრძნობები და გააკეთონ არჩევანი;
 • იფიქრონ ბუნებაზე და რა კავშირი აქვთ მათ გარემოსთან.

თქვენი 9-10 წლის ასაკის ბავშვი შეძლებს:

 • ისწავლოს და გამოიყენოს ახალი სიტყვები ნაცნობ თემებზე საუბრისა ან წერისას;
 • წაიკითხოს დამოუკიდებლად და დაინტერესდეს სხვადასხვა თემებით. 

ჩვენს კურსებზე ბავშვები: 

 • განივითარებენ  წარმოსახვის უნარს ამბების გადმოცემის მეშვეობით;
 • საკუთარი ცნობისმოყვარეობის საშუალებით უკეთ გაეცნობიან გარე სამყაროს;
 • ერთმანეთს გაუზიარებენ მოსაზრებებს მათთვის საინტერესო თემების გარშემო;
 • შეისწავლიან როგორ უნდა გახდნენ კარგი მოქალაქეები.

ინფორმაცია კურსის შესახებ

კურსის ხანგრძლივობა კურსის საფასური  პირველი გადახდა მეორე გადახდა მესამე გადახდა
16 კვირა, 48 საათი 730 330 200 200

680 ლარის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში დაზოგავთ 50 ლარს.

ისწავლე ინგლისური შეიძინე უფრო მეტი

ჩვენი მოსწავლეები ინგლისური ენის კურსებზე ცოდნას ეუფლებიან მათთვის საინტერესო აქტივობებში ჩართვით. ჩვენი გამოცდილი პედაგოგები მათ ეხმარებიან როგორც ინგლისური ენის შესწავლაში, ისე კრიტიკული აზროვნების, პრობლემების გადაჭრისა და ლიდერობის უნარებ-ჩვევების დაუფლებაში. 

შეიტყვეთ მეტი როგორ ვასწავლით.

იზრუნეთ თქვენი შვილის წარმატებაზე

ჩვენ  მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მშობლებთან. თქვენ რეგულარულად მიიღებთ ინფორმაციას თქვენი შვილის აკადემიური მოსწრების შესახებ. თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში ჩვენ შევაფასებთ როგორია ბავშვის პროგრესი ინგლისურ ენასა და სხვა ძირითად უნარებში. 

ჩვენი მიზანია, რომ კურსის დასრულებისას თქვენმა შვილმა მიაღწიოს მინიმუმ B1 დონეს CEFR (უცხო ენების ფლობის დონის საერთო ევროპული ჩარჩო).