ჩვენი მისია

ჩვენ  ცენტრის მოსწავლეებს ვთავაზობთ ინგლისური ენის სწავლების სტრუქტურულ პროგრამას, რათა თითოეულმა მათგანმა შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოვლენა და დასახული მიზნების მიღწევა მისთვის სასიამოვნო, წამახალისებელ და უსაფრთხო გარემოში.

ჩვენი მიდგომა

ჩვენ გვჯერა, რომ ეფექტურ სწავლებას განაპირობებს მოსწავლეების წინაშე არსებული გამოწვევები, ჩართულობა და მოტივიაცია. ვფიქრობთ, თითოეული მოსწავლე სწავლობს და ვითარდება სხვადასხვა ტემპით, ამიტომ ჩვენი კურსები პატივს სცემს თითოეული მათგანის შესაძლებლობებს განვითარების სხვადასხვა  ეტაპზე. ჩვენი მასწავლებლები მოსწავლეთა ასაკის მიხედვით იყენებენ სხვადასხვა ტექნიკასა და რესურსს, ენის ეფექტურად შესწავლისთვის.

ჩვენ მოველით, რომ მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვებიან სწავლის პროცესში, რაც აისახება მათ შემდგომ პროგრესზე. ჩვენი მიდგომა მოიცავს კომუნიკაციის ყველა მიმართულებას. ორიენტირებულნი ვართ, მივცეთ და ავუმაღლოთ მოსწავლეებს თავდაჯერება ინგლისური ენის გამოყენებისას, რაც მათ მომავალში აუცილებლად დასჭირდებათ აკადემიური სწავლისთვის, დასაქმებისა თუ სხვა სოციალური მიზნების მისაღწევად.

ბავშვები (6-10 წელი)

ამ ასაკის ბავშვები სარგებლობენ დადგენილი კლასისთვის მიღებული საყოველთაო პრაქტიკით  და შეუძლიათ უფრო მეტხანს დარჩნენ საკლასო გარემოში. მოსწავლეები ცდილობენ გაიღრმავონ ცნობიერება, წიგნიერებასა და მათემატიკურ აზროვნებას მშობლიურ ენაზე, რასაც ჩვენ მიერ საგულდაგულოდ შერჩეული ინგლისურის კურსის შინაარსიც უწყობს ხელს.

მოსწავლეები ბავშვებისთვის განკუთვნილ კურსებზე:

 • ისწავლიან ბავშვების გამოცდილებისა და ინტერესების გათვალისწინებით შერჩეულ თემებს.
 • გახდებიან უფრო თავდაჯერებულები და გაუღრმავდებათ ინგლისური ენისადმი ინტერესი.
 • შეისწავლიან და დაეუფლებიან ენობრივ ფუნქციებს.
 • სხვადასხვა აქტივობა დაეხმარებით შეძლებენ ეფექტურ კომუნიკაციას როგორც ნაცნობ, ისე მათთვის უცხო გარემოში.
 • გაიღრმავებენ ცოდნას სამყაროს შესახებ.
 • განივითარებენ აზროვნებისა და პრობლემის გადაჭრის უნარებს, გაეცნობიან საყოველთაო ღირებულებებსა და ქცევის ნორმებს.

რას ისწავლის ჩემი შვილი?

მათი დონის გათვალისწინებით, მოსწავლეები კურსის განმავლობაში შეისწავლიან როგორ წარადგინონ თავიანთი თავი, მიჰყვნენ ვერბალურ ინსტრუქციებს, შეადგინონ საფოსტო ბარათი და დასვან კითხვები თავაზიანად. ისინი გამოიყენებენ ინგლისურ ენას რათა შეისწავლონ საინტერესო და მათი ასაკისთვის შესაფერისი საკითხები, მაგალითად, მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა

მოზარდები (11-17 წელი)

მოზარდთა კურსის მსმენელები:  

 • დაფარავენ კომუნიკაციის ყველა ასპექტს: მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა და წერა.
 • კიდევ უფრო გაიღრმავებენ ინგლისური ენის ცოდნას.
 • ინგლისური ენის ეფექტურად გამოყენების ხელშესაწყობად  ჩაერთვებიან სხვადასხვა აქტივობაში, მაგალითად: ინტერვიუებში, გამოკითხვებში, როლური თამაშებში, პრეზენტაციების წარდგენაში, წიგნების მიმოხილვაში.
 • განივითარებენ ისეთ სასწავლო უნარებს, როგორებიცაა სწავლის ორგანიზება და მონიტორინგი, მნიშვნელოვანი საკითხების ჩანიშვნა, დამახსოვრება, დროის მართვა და ეფექტურად კითხვა.
 • გამოიყენებენ სასწავლო წიგნებს, ვიდეოებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და სხვა ავთენტურ მასალებს.ამაღლების მიზნით იმუშავებენ მთელ კლასთან, წყვილებში, ჯგუფურად და ინდივიდუალურად.

რას ისწავლის ჩემი შვილი?

მათი დონის გათვალისწინებით, მოსწავლეები ისწავლიან როგორ აჩვენონ გზა და მიმართულება, შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა, შეუკვეთონ საჭმელი რესტორანში და მოუსმინონ ახალ ამბებს. ისინი გამოიყენებენ ინგლისურ ენას რათა შეისწავლონ მათთვის საინტერესო და მათი ასაკის შესაბამისი  საინტერესო საკითხები, როგორებიცაა, მაგალითად, სოციალური მედია და სპორტი.