IELTS ტესტის აკადემიური მოდული – მოემზადეთ უმაღლესი განათლების მისაღებად

IELTS ტესტის აკადემიური მოდული აფასებს, გაქვთ თუ არა ინგლისური ენის ცოდნის სათანადო დონე, რომელიც საჭიროა აკადემიური უმაღლესი განათლების მისაღებად. ის ასახავს აკადემიური ენის ზოგიერთ თავისებურებას და აფასებს, რამდენად მზად ხართ დაიწყოთ სწავლა, ან გაიაროთ ტრენინგი.

ჩააბარეთ ეს ტესტი, თუ გსურთ:

 • ისწავლოთ ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის მისაღებად მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში
 • შეიტანოთ განაცხადი მე-4 კატეგორიის სტუდენტურ ვიზაზე უნივერსიტეტში, რომელიც არის მე-4 კატეგორიის სპონსორი დიდ ბრიტანეთში
 • დასაქმდეთ ორგანიზაციაში ინგლისურენოვან ქვეყანაში.  
 • თუ აბარებთ უნივერსიტეტში ბრიტანეთში, რომელიც ითხოვს IELTS UKVI (ბრიტანეთის ვიზისა და ემიგრაციის დეპარტამენტი) ჩაბარებას. შეიტყვეთ მეტი IELTS UKVI.

ინფორმაცია IELTS ტესტის საფასურის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემაში 

ხანგრძლივობა: 2 საათი და 45 წუთი.

ფორმატი: ტესტი შედგება ოთხი ნაწილისგან: მოსმენა, კითხვა, წერა და საუბარი.

ტესტი ჩატარდება ბრიტანეთის საბჭოს ოფიციალურ IELTS ტესტირების ცენტრში.

ტესტის საუბრის ნაწილი ტარდება ტესტის წერითი ნაწილის დღეს, ან არაუმეტეს ერთიკვირით ადრე ან შემდეგ. წინასწარ მიიღებთ შეტყობინებას, თუ როდისაა დანიშნული საუბრის ნაწილი.

 

IELTS აკადემიური ტესტის ნაწილი 1: მოსმენის ამოცანები

ხანგრძლივობა: 30 წუთი, პლუს 10 წუთი თქვენი პასუხების პასუხების ბლანკზე გადასატანად

ფორმატი: ოთხი აუდიო ჩანაწერი სხვადასხვა აქცენტით. 

თქვენ ჩაწერთ პასუხებს შემდეგის მეშვეობით:  

 • მრავალვარიანტიანი არჩევანი
 • დაწყვილება
 • დიაგრამის წარწერა
 • წინადადების დასრულება.

თქვენ მოისმენთ ინგლისური ენის მატარებლების მიერ შესრულებულ ოთხ აუდიო ჩანაწერს და შემდეგ ჩაწერთ პასუხებს კითხვების სერიებზე.

 • ჩანაწერი 1 – საუბარი ორი ადამიანის შორის, ყოველდღიური სოციალური კონტექსტი.
 • ჩანაწერი 2 – მონოლოგი, ყოველდღიური სოციალური კონტექსტი, მაგალითად, საუბარი ადგილობრივ ობიექტებზე.
 • ჩანაწერი 3 – საუბარი ოთხამდე ადამიანს შორის, საგანმანათლებლო კონტექსტი, მაგალითად, უნივერსიტეტის ლექტორსა და სტუდენტს შორის, რომლებიც განიხილავენ დავალებას.
 • ჩანაწერი 4 – მონოლოგი აკადემიურ საგანზე, მაგალითად, უნივერსიტეტის ლექციაზე.

შემფასებლები შეამოწმებენ თქვენ მიერ მთავარი იდეის და დეტალური ფაქტობრივი ინფორმაციის აღქმის უნარს, მოსაუბრეთა აზრების და დამოკიდებულებების აღქმის, სიტყვის დანიშნულების გაგების და თქვენ მიერ აზრების განვითარებისთვის მიდევნების უნარს.

IELTS აკადემიური ტესტის ნაწილი 2: კითხვის ამოცანები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი

ფორმატი:

 • სამი ვრცელი წაკითხული ტექსტი ამოცანებით (მათ შორის, დიაგრამები, გრაფიკები ან ილუსტრაციები
 • ტექსტების დიაპაზონია როგორც აღწერილობითი და ფაქტობრივი, ისე არათანმიმდევრული და ანალიტიკური.

კითხვის ნაწილი შედგება 40 კითხვისგან, რომლებიც შემუშავებულია ფართო დიაპაზონის კითხვის უნარების ტესტირებისთვის. ეს მოიცავს სწრაფ კითხვას, კითხვას მთავარი აზრების, დეტალების, ლოგიკური არგუმენტების გასაგებად, მწერლის მოსაზრებების, დამოკიდებულებების და მიზნის აღსაქმელად.

ეს ნაწილი შედგება სამი ვრცელი ტექსტისგან, რომელთა დიაპაზონი მოიცავს ფაქტობრივ ინფორმაციას, დისკუსიებსა და ანალიზს. ეს არის ამონარიდები სხვადასხვა წიგნიდან, დღიურიდან, ჟურნალიდან და გაზეთიდან. ისინი არჩეულია არაპროფესიონალი აუდიტორიისთვის, მაგრამ შესაბამისია ადამიანებისთვის, რომლებიც აბარებენ საუნივერსიტეტო კურსებზე, ან სურთ მიიღონ სამუშაო რეგისტრაცია.

IELTS აკადემიური ტესტის ნაწილი 3: წერითი ამოცანები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი

ფორმატი:

 • ერთი წერითი დავალება ტექსტის ან დიაგრამების (მინიმუმ 150 სიტყვა) აღწერის, განმარტებისა და შეჯამებისთვის
 • ერთი ესსე (მინიმუმ 250 სიტყვა).

თემები ზოგადად საინტერესოა და შესაფერისია კანდიდატებისთვის, რომლებიც აპირებენ სწავლას საბაკალავრო, ან სამაგისტრო პროგრამებზე, ან სურთ მიიღონ სამუშაო რეგისტრაცია. მოცემულია ორი ამოცანა:

 • ამოცანა 1 – თქვენთვის წარდგენილი იქნება გრაფიკი, ცხრილი, სქემა ან დიაგრამა და გთხოვენ აღწეროთ, შეაჯამოთ ან ახსნათ ინფორმაცია თქვენი საკუთარი სიტყვებით. შეიძლება გთხოვონ აღწეროთ და ახსნათ მონაცემები, აღწეროთ პროცესის ეტაპები, როგორ მუშაობს რაიმე, ან აღწეროთ ობიექტი ან ღონისძიება.
 • ამოცანა 2 – მოგეთხოვებათ დაწეროთ ესსე თვალსაზრისის, არგუმენტის ან პრობლემის საპასუხოდ.

IELTS აკადემიური ტესტის ნაწილი 4: საუბრის ამოცანები

ხანგრძლივობა: 10 - 14 წუთი

ფორმატი:

 • პირისპირ ინტერვიუ, მოკლე კითხვებით თქვენთვის ნაცნობ თემებზე და ერთი თემის დეტალური განხილვა.
 • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ტესტირების ცენტრის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს ტესტის საუბრის ნაწილის სხვა დღეს დაჯავშნა.

საუბრის ნაწილი აფასებს ინგლისური ენის სამეტყველო დონეს. თითოეული ტესტი ჩაიწერება.

 • ნაწილი 1 - გამომცდელი დაგისვამთ ზოგად კითხვებს თქვენ და მთელი რიგი ნაცნობი თემების შესახებ, როგორიცაა სახლი, ოჯახი, სამუშაო, სწავლა და ინტერესები. ეს ნაწილი გრძელდება ოთხიდან ხუთ წუთამდე.
 • ნაწილი 1 - გამომცდელი დაგისვამთ ზოგად კითხვებს თქვენ და მთელი რიგი ნაცნობი თემების შესახებ, როგორიცაა სახლი, ოჯახი, სამუშაო, სწავლა და ინტერესები. ეს ნაწილი გრძელდება ოთხიდან ხუთ წუთამდე.
 • დამატებითი კითხვების დასმა ნაწილი 2-ის თემის შესახებ. ეს საშუალებას მოგცემთ, ისაუბროთ უფრო აბსტრაქტულ იდეებზე და საკითხებზე. ტესტის ეს ნაწილი გრძელდება ოთხიდან ხუთ წუთამდე.

დარეგისტრირდით IELTS ტესტის აკადემიურ მოდულზე

წარმატება იწყება IELTS ტესტით. თუ თქვენი მიზანია ისწავლოთ უნივერსიტეტში, ან დასაქმდეთ ინგლისურენოვან ქვეყანაში, IELTS ტესტის აკადემიური მოდული თქვენთვის არის განკუთვნილი.

ბრიტანეთის საბჭო ცდილობს უზრუნველყოს თქვენი მხარდაჭერა და დაგეხმაროთ ტესტის წარმატებით ჩაბარებაში. ტესტზე დარეგისტრირების შემდეგ მიიღებთ წვდომას „Road to IELTS“ უფასო მოსამზადებელ კურსზე. კურსი მოიცავს ცხრა ვიდეოს, რჩევებითა და სავარჯიშოებით, 100 ინტერაქტიულ აქტივობას და ორ ტესტს ოთხივე უნარისთვის.

იპოვეთ IELTS ტესტის აკადემიური მოდულის თარიღი

ტესტზე დარეგისტრირებამდე დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ, რომელ ტესტს ითხოვენ ორგანიზაციები, სადაც აკეთებთ განაცხადს.