მოემზადეთ  IELTS მეტყველების ტესტისთვის ჩვენი ვიდეომასალების გამოყენებით. მათში მოცემულია აზრის მწყობრი და თანმიმდევრული გადმოცემის, ლექსიკისა და სიტყვათაწყობის, გრამატიკისა და წარმოთქმის  ძირითადი ასპექტები, რაც გათვალისწინებულ იქნება შეფასებისას.

 

ამ ნაწილში

აზრის მწყობრი და თანმიმდევრული გადმოცემა

ვიდეომასალაში ახსნილია აზრის მწყობრი და თანმიმდევრული გადმოცემის ასპექტები, რაც გათვალისწინებულ იქნება IELTS მეტყველების უნარ-ჩვევების შეფასებისას.