ვიდეომასალაში ახსნილია წარმოთქმის ასპექტები, რაც გათვალისწინებულ იქნება IELTS მეტყველების უნარ-ჩვევების შეფასებისას და გულისხმობს მახვილების დასმას სიტყვებსა და წინადადებებში, ინტონაციას და ფრაზების დანაწევრებას. მოცემულია რჩევები, თუ როგორ უნდა ივარჯიშოთ და გაიუმჯობესოთ წარმოთქმა ინგლისურ ენაზე მეტყველებისას.