ვიდეომასალაში ახსნილია გრამატიკის ასპექტები, რაც გათვალისწინებულ იქნება IELTS მეტყველების უნარ-ჩვევების შეფასებისას.  მათ შორის,კომპლექსური წინადადებების გამოყენების სიზუსტე და ტესტის სხვადასხვა განყოფილებებში გამოყენებული გრამატიკული დროების ტიპები. შემოთავაზებული ვიდეო მასალა დაგეხმარებათ ინგლისური ენის გრამატიკის ცოდნის გაუმჯობესებაში.