ამ ფორუმმა პირველად შეკრიბა  შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლები ბრიტანეთიდან და ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმეები საქართველოდან.

შემოქმედებით საქართველოსთან თანამშრომლობით ორგანიზებულმა პირველმა ფორუმმა შეკრიბა შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლები ბრიტანეთიდან და ახალგაზრდა შემოქმედებით მეწარმეები საქართველოდან. მათ ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება და იმედოვნებენ დაამყარონ საერთაშორისო კავშირები. ფორუმის მიზანი იყო კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების (CCIs)  შესახებ საერთო ცოდნის შექმნა და კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის როლის ხაზგასმა ეკონომიკური და სოციალური ინდუსტრიის, ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმეების პროფესიული უნარებისა და დასაქმების განვითარებაში. ფორუმზე ასევე ჩატარდა შემოქმედებითი ბიზნეს იდეების კონკურსი ანუ ფიჩინგი.

პერიოდი 2019 წლის 15-16 ოქტომბერი
Location(s): სასტუმრო" რუმს თბილისი"

See also

გარე ბმულები