ეს არის პირველი ფორუმი, რომელიც შეკრებს  შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ბრიტანეთიდან და ახალგაზრდა შემოქმედებით მეწარმეებს საქართველოდან.

შემოქმედებით საქართველოსთან თანამშრომლობით ორგანიზებული პირველი ფორუმი შეკრებს შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ბრიტანეთიდან და ახალგაზრდა შემოქმედებით მეწარმეებს საქართველოდან, რათა მათ ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება და დაამყარონ საერთაშორისო კავშირები. ფორუმის მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების (CCIs)  შესახებ საერთო ცოდნის შექმნა და კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის როლის ხაზგასმა ეკონომიკური და სოციალური ინდუსტრიის, ახალგაზრდა შემოქმედებითი მეწარმეების პროფესიული უნარებისა და დასაქმების განვითარებაში. ფორუმზე ასევე ჩატარდება შემოქმედებითი ბიზნეს იდეების კონკურსი ანუ ფიჩინგი.

პერიოდი 2019 წლის 14-15 ოქტომბერი
Location(s): სასტუმრო" რუმს თბილისი"

See also

გარე ბმულები